Slovo úvodem

Existuje mnoho hypotéz, které se týkají účelu a významu pyramid. Slovo pyramida je složeno z řeckého pyro – oheň a ze slova amid, což znamená asi tolik, jako nalézat se uprostřed. Podle antických představ byl oheň tou energií v kosmu, která pronikala vším, vše ozařovala. Je možné, že už samotné slovo pyramida nám sděluje tajemství, které v sobě tato stavba ukrývá – oheň uprostřed.
Uvedená energie velmi blahodárně působí na člověka a jeho prostředí. Mluvíme o takzvané pyramidální energii, která má různé využití. Může posilovat organismus, zvětšovat vitalitu, omlazovat, léčit lidi, zvířata a pomáhat rostlinám v jejich růstu, zmírňovat bolesti, urychlovat hojení ran, pohmožděnin a popálenin, umožnit zdravé sny, neutralizovat negativní záření vodních toků (geopatogenní zóny), energetizovat potraviny, nápoje a vodu pro pití i zalévání na zahrádce, ošetřovat těla a kultury rostlin.

Docházejí vám síly? Cítíte se unaveni?

V některých nemocnicích v zahraničí používají pyramidy. Mají v 1/3 výšky pyramidy umístěná lůžka (horní třetina) a tím zamezují rozšíření infekce, vzniku infekce, zkrátí léčbu s bacily i viry, lépe se hojí jizvy, ovoce pod takovou pyramidou vydrží déle, ovlivňuje psychiku, vyvolává pocit optimismu, jistoty..